Marija Seman

Marija Seman

Rodjena u Begradu, gde je I završila Fakultet primenjenih umetnosti. Diplomirala na odseku-keramika u klasi profesorke Lane Tikveše, kada joj je I dodeljena nagrada Ivan Tabakovic- za student pete godine za najbolje ostvarenje iz oblasti keramike. Član je ULUPUDUS-a I u status samostalnog umetnika od 2012.godine. Učestvovala je na brojnim grupnim izložbama u zemlji I instranstvu. Jedna je od autora I osnivača udruženja za izradu I promociju unikatne keramike “Gallery1250” u Beogradu.

Značajnije grupne izložbe :

2010. „XVII Belgrade mini art scena“, Galerija Singidunum, Beograd,
2012. 11. medjunarodni bijenale umetnosti minijature , Gornji Milanovac
2012. – XVII concurso de ceramica “ciudad de Valladolid” , Španija
2012. ”Matera”, izložba keramike, DKC Majdan, Beograd,
2012. “Zemunski salon” Stara Kapetanija, Beograd
2013. ”Matera II”, izložba keramike, DKC Majdan, Beograd
2014. “EX TEMPORE” PIRAN 2014, Slovenija
2016. “EX TEMPORE” PIRAN 2016, Slovenija

Samostalne izložbe:

2015. “Cargo” izložba skulptura , Mala Galerija ULUPUDUS , Beograd

Nagrade :
2008. -Nagrada publike : „Šolja 2008- white and black“, Singidunum Mala Galerija, Beograd
2011. – Ivan Tabakovic nagrada studentu pete godine za najbolje ostvarenje iz oblasti keramike, Beograd
2015. – XVI ex-tempore,Piran ,Slovenija, otkupna nagrada ,2016.

Učešce na kolonijama i simpozijumima:

2009. „Teratorija“ Kikinda,

2011. Medjunarodni simpozijum »Svet keramike«, Arandjelovac,

2012 „Teratorija“ Kikinda

2012. Tršić umetnička kolonija