Igor Stangliczky

Igor Stangliczky

Freelance artist, graduated at the Faculty of Applied Arts in Belgrade, ceramics and glass. Works in the fields of handcrafted design, digital graphics and sound art. Taught workshops as regular and guest teacher in various art studios, festivals and schools (Folkhogskole Skogn, Skogn, Norway; Pottstown Public Highschool, USA; 91/1 studio, Belgrade, Serbia; Kids-patch Fest, Belgrade; etc). Produced work and collaborated on the production for art projects such as public furniture (Art2SitOn), special make-up graphics (motion picture industry), traveling sonic research residencies (EuropeanSoundDelta), video+ sound-art performance PQ2011 (Prague Quadrennial Of Performance Design And Space ‘Displacements’.etc. Member of PonTon soundart duo > ponton.band as well as improvE music collective > i2.rs His focus is handcrafted ceramics design, together with 5 artists he is running the Gallery1250. Lives and works in his studio in Belgrade. Check all more of his ceramics and porcelain work at > stang.rs

Игор Штанглицки

Самостални уметник (freelance artist), дипломирао на ФПУД у Београду на одсеку дизајна керамике и стакла. Ради у области ручно рађеног дизајна, дигиталне графике и звука. Водио многобројне уметничке радионице, као регуларни и као гостујући предавач у школама, приватним студијима и фестивалима (Folkhogskole Skogn, Skogn, Норвешка; Pottstown Public Highschool, USA; 91/1 студио, Београд; Kids-patch fest, Београд; итд.). Свестран у пројектима на којима је учествовао и радио: скулптурални намештај ѕа јавни простор (Арт2ситОн, Лубеница, БЕЛЕФ.), дизајн графике шминке у филмској индустрији, истраживанје звука путањом река Европе (‘European Sound Delta’), SND playground1, аудио-видео инсталација и перформанс PQ2011 (Prague Quadrennial Of Performance Design And Space ‘Displacements’.), и многи други. Члан ”improvE” музичког колектива i2.rs као и музичког дуа ПОНТОН > ponton.band Тренутни фокус му је дизајн порцелана ручне израде, и један је од покретача излагачког простора Галерија1250. Живи и ради у свом студију у Београду.

stang.rs